fredag 12 augusti 2011

Min syn på Matt 5:17-19Mat 5:17  I skolen icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utan för att fullborda.

Vad säger Jesus här och varför säger han som han gör? Jag har inte kommet för att upphäva säger han, men varför säger han detta och varför markerar han detta uttalande med att säga, jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda! Hade han stannat vid att han inte kommit för att upphäva, så hade saken varit enkel, men nu drar han till och säger att han skall fullborda den, vilket gör att det blir svårt att förstå vad han menar. Först skall vi se vad ordet upphäva har för synonymer. 

Synonymer på ordet upphäva är: Förklara ogiltig, Häva, Annullera, Avskaffa, Upplösa, Uppge, Utstöta, Återkalla

Och synonymer på att fullborda är: Slutföra, Avsluta, Göra färdig, Genomföra, Fullfölja, Fullgöra, Fullända.

Dessa svenska synonymer är samma ord som grekiska grundtexten, vilket gör att vi kan se att Jesus på något sätt motsäger sig själv, men vad är skillnaden mellan att upphäva och att fullborda? Ja, upphäva och att fullborda är ju egentligen olika saker.

Att upphäva, eller avskaffa är att ta bort något som gäller och göra det ogiltigt, men att fullborda betyder att föra något till sitt slut, eller att göra färdigt.

Men problematiken är inte så svår egentligen, jag skall förklara med en hänvisning till Hebr 8:8-13

Hebr 8:8 Men nu förebrår Gud dem och säger: "Se, dagar skola komma, säger Herren, då jag skall sluta att nytt förbund med Israels hus och med Juda hus;

Hebr 8:9  icke ett sådant förbund som det jag gjorde med deras fäder, på den dag då jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens land. Ty de förblevo icke i mitt förbund, och därför frågade icke heller jag efter dem, säger Herren.

Hebr 8:10  Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen, och i deras hjärtan skall jag skriva dem, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.

Hebr 8:11  Då skall den ene medborgaren aldrig behöva undervisa den andre, icke den ene brodern den andre och säga: 'Lär känna Herren'; ty de skola alla känna mig, från den minste bland dem till den störste.

Hebr 8:12  Ty jag skall i nåd förlåta deras missgärningar, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg."

Hebr 8:13  När han säger "ett nytt förbund", har han därmed givit till känna att det förra är föråldrat; men det som föråldras och bliver gammalt, det är nära att försvinna.

Hebr 8:8-12 är direkt från Jeremia bok kap 31 och vers 13 i Hebr. är en viktig vers för att förstå detta med att Jesus inte skulle upphäva lagen, utan fullborda den.
Nu handlar detta om förbund, men jag skall visa att förbundet och lagen är en enhet.

2 Kor 3:6  som också har gjort oss skickliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, ett som icke är bokstav, utan är ande; ty bokstaven dödar, men Anden gör levande.

2 Kor 3:7  Om nu redan dödens ämbete, som var med bokstäver inristat på stenar, framträdde i härlighet, så att Israels barn icke kunde se på Moses' ansikte för hans ansiktes härlighets skull, vilken dock var försvinnande,

Här ser vi att förbund och lagen som var inristad på stenar är samma sak, när då Hebr. 8:13 säger: han ger till känna att det förra är föråldrat; men det som föråldras och bliver gammalt, det är nära att försvinna, så handlar det om Sinaiförbundet då lagen gavs till Moses.
Om nu det som är föråldrat och blivit gammalt och nära att försvinna, men när försvinner det då? Ja det finns minst en bibelvers som visar det!

Gal 3:19  Vartill tjänade då lagen? Jo, på det att överträdelserna skulle komma i dagen, blev den efteråt given, för att gälla till dess att "säden" skulle komma, han åt vilken löftet hade blivit givet; och den utgavs genom änglar och överlämnades i en medlares hand.

Här ser vi att lag blev efteråt given, för att gälla till dess att säden skulle komma, säden är Kristus. För att gälla till dess . detta ord är viktigt, för det visar tidpunkten för lagens slut, eller dess fullbordan.

Utifrån detta kan vi förstå vad Jesus menade när han sa att han inte skulle upphäva lagen, eller profeterna, det behövde han inte, eller han kunde inte det, för lagen hade en tidsbestämmelse, nämligen han själv och instiftan av den nya förbundet. Alltså slutförde Jesus ett förbund och instiftade ett nytt, vilket då betyder att lagen är slutförd!


Mat 5:18  Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.

Här kan tyckas att Jesus åter igen motsäger sig när han säger: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, men dessa ord måste vi förstå utifrån vad han sagt innan och vad han säger efter dessa ord.

Intill dess, eller fram tills himmel och jord förgås, vilket är en tidsbestämmelse, men ändå bara en markering av Jesus. Skall inte den minsta bokstav, inte en enda prick av lagen förgås. Här kan vi lätt tolka lagens eviga giltighet, men vad säger Jesus allra sist?
Förrän det allt har fullbordats, vad betyder detta?

Jo, det betyder precis som det står, inget av lagen skal förgås, förrän allt har fullbordats.
Himmel och jord har inte förgåtts ännu tänker man lätt, så då gäller lagen, men tänk då på att Jesus använde dessa ord för att markera en gräns för att de som lyssnade skulle förstå, att inget av lagen skulle förgås förrän allt blivit fullbordat.
Men han visar även att det inte bara gäller profetiorna om honom, utan om vart enda ord som är skrivet i lagen.Mat 5:19  Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket.


I denna bibelvers får vi åter intrycket att Jesus betonar laglydnad, men om vi läser vad han säger så blir bilden en annan.
Jesus säger här: Därför, vilket är ett viktigt ord, för det hänvisar till något som sagts innan.
Därför, den som upphäver, osv, hur kan Jesus säga så, han betonar ju laglydnad och konsekvensen med att lära människor att buden är upphävda, trots att han sagt att han skulle fullborda lagen. Här är det som om Jesus verkligen vill betona lagens betydelse.

Detta Därför hänvisar till det han sa i slutet i versen innan, nämligen, förrän det allt blivit fullbordat, därför kan Jesus säga som han gör, för innan det allt blivit fullbordat, så var lagen gällande och man skulle lära människorna att hålla buden.
Men från det att Jesus dog och uppstod så inträffade ett skifte, ett nytt förbund trädde i kraft, det föråldrade blev utbytt mot det nya, med en ny och levande väg in i det allra heligast öppnades, allt enligt skrifterna.

Ok, om det inte finns något rättesnöre, hur skall vi då veta hur vi skall leva?
Ja Hes 36:26  Och jag skall giva eder ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i edert bröst; jag skall taga bort stenhjärtat ur eder kropp och giva eder ett hjärta av kött.
Hes 36:27  Jag skall låta min Ande komma i edert bröst och så göra, att I vandren efter mina stadgar och hållen mina rätter och gören efter dem.

Här ser vi att det är Gud som agerar genom sin ande i människan och det bekräftar Paulus ord i 2 kor 3:6  som också har gjort oss skickliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, ett som icke är bokstav, utan är ande; ty bokstaven dödar, men Anden gör levande.
2 kor 3:7  Om nu redan dödens ämbete, som var med bokstäver inristat på stenar, framträdde i härlighet, så att Israels barn icke kunde se på Moses' ansikte för hans ansiktes härlighets skull, vilken dock var försvinnande.

Men för att inte missförstå, så vill jag betona att all skrift som är utandad av Gud, är nyttig

2Ti 3:16  All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet!

Björn

5 kommentarer:

 1. Jesus kom för att ge oss den fulla förståelsen av lagen och föra den till en högre nivå där vi inte själva kan klara av att uppfylla den. Att säga att lagen inte gäller längre är som att säga att en person som springer i mål på ett hundrameterslopp därmed avslutar alla 100-meterslopp. Att det är bara en som har gjort det felfritt betyder inte att vi också kan springa mot målet. Förbundet som slöts vid Sinai med Israel fick en ny inriktning genom Jesus. Det är genom Honom som vi kan få del av de löften som Han har gett oss.I förbundet som gavs vid Sinai ingår en del dock ej allt som lagen gäller. Det levitiska prästadömet, prästtjänsten och offrena är avskaffade i det nya förbundet.

  SvaraRadera
 2. beocai!

  Du skriver: Jesus kom för att ge oss den fulla förståelsen av lagen och föra den till en högre nivå där vi inte själva kan klara av att uppfylla den!

  - Jag vet inte var det står att Jesus skulle ge oss den fulla förståelsen, grundtexten säger inte så, men det är möligt att du har rätt.
  Men egentligen kvittar det, för lagen har bytt plats, från stentavlor till hjärtat, vilket innebär att det är ett nytt förhållningssätt.

  Sen var det väl så att ingen höll lagen i GT, eller kunde det full ut, så att säga att Jesus förde lagen till en högre nivå, där vi själva inte kan uppfylla den, blir ju lite underligt utifrån mitt perspektiv.
  För antingen gäller lagen till punkt och pricka och människan skall hålla den, gör hon inte det, ja då blir hon inte frälst!

  Men är vi dödade från lagen, då är inte vår strävan att varken lyda den, eller uppfylla den, utan vår strävan är att följa Jesus och vara honom lydig.
  Utifrån detta perspektiv blir rätt och fel inte utifrån kunskapen, det får jag, det får jag inte, utan utifrån att Jesus leder mig fram till hela sanningen.

  Skillnaden är stor, skillnaden är vilken vi tjänar, lagen eller Jesus. Tjänar jag lagen, då har jag förpliktelser mot lagen, men tjänar jag Jesus, då är det honom jag har förpliktelser mot! Tjänar jag lagen, då måste jag hela tiden vara observant på vad lagen säger. Men tjänar jag Jesus, så liger fokuset på vad han säger.
  Jesu har förtroende för sin ande och anden kommer att föra oss till en rätt lydnad!

  Bj

  SvaraRadera
 3. Om du fortsätter att läsa lite till så är det mycket enkelt att förstå att Jesus skärper lagen och för den upp till en nivå som gör att vi inte klarar det i vår egen kraft. Det betyder att jag måste ha fokuset på vad han säger. Men utan att läsa vad lagen säger så kan ha svårt att förstå vad han säger.Vill jag tjäna Jesus så vill jag också göra vad lagen säger.Det är ingen motsättning, det är bara vårt kött som inte vill underordna sig. Du säger att lagen har upphört vilket är fel. Om det vore så så skulle också det som profeterna talade om också har fullbordats och/eller inte längre finnas. Då skulle de eskatologiska profetiorna vara falska. Då kan vi inte heller vänta att Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt tusenåriga rike. En stor del av nya testamentet skulle då också behöva uteslutas som t.ex. det som Petrus skriver. Vart hamnar vi då? Kanske som preretisterna som tror att Jesus kom tillbaka år 70 e.kr.

  SvaraRadera
 4. beocai!

  När vi läser skriften, så får vi del av lagen!

  Du skriver att det är bara vårt kött som inte vill underordna sig!

  Underordning kommer först efter att man blivit överbevisad, du kan inte underordna dig av ett rätt hjärta om du fört inte förstår att det är Gud som talar.
  Jag har läst tusentals gånger om sabbaten, men jag har inte böjt mig ändå, varför, jo för att jag inte tror att det gäller och för att jag inte är överbevisad om att jag skall fira sabbaten.

  Att underordna sig utan hjärtats övertygelse, är som att läsa Marx böcker och göra därefter!

  Du skriver: Du säger att lagen har upphört vilket är fel!

  Jag säger inte att lagen upphört, skriften säger det, att sen inte alla profetiska ord är uppfyllda är ju en helt annan sak!

  Den lag som skulle gälla tills Jesus kom, var sinailagen, Paulus säger inget om profeterna i Gal 3.

  SvaraRadera
 5. Ja, det är delvis sant. Den lag som innehöll det levitiska prästadömets uppgifter, offrena och det som rör tempeltjänsten har upphört. Men det övriga finns kvar och ingår i förbundet som slöts vid Sinai. Gal. 3.17 säger att det löfte som gavs till Abraham inte kunde göras om intet. Genom att vi har brutet förbundet vid Sinai måste Gud upprätta ett nytt förbund med oss. Genom Hans död kan vi Hans blodköpta brud gifta om oss med Honom och så blir förbundet som slöts vid Sinai återupprättat inte genom att vi kunde åstadkomma något utan enbart genom Hans nåd mot oss. Men det är bara när vi har dött från vår egna försök att upprätta förhållandet igen. Det är sant att lagen har fått sin ände i Kristus. Det betyder att det fullbordas fullkomnas i Honom. Det betyder inte att den avslutas.Att slutföra något behöver inte betyda att avsluta något.Om du bygger ett hus så när du har byggt färdigt det kan man säga att själva byggandet är avslutat, men huset som du byggt kommer du antagligen att bo kvar i. Att då påstå att huset är avslutad skulle ju då betyda att den inte längre används. Det hus som Jesus byggt är ingalunda avslutat men får sin fullkomniga utformning i framtiden.Ett hus måste byggas i enlighet med en ritning. Jag vill påstå att förbundsboken är den ritningen. När det en gång inte finns någon synd då behövs inte längre lagen.

  SvaraRadera